چاپ دیجیتال

در سال‌های اخیر، استفاده از رایانه‌ها موجب آسانی چاپ کتاب و توسعه چاپ و نشر کتاب‌های چاپی شده است. در اواخر قرن بیستم، تجهیزات ارتباطی مانند تلویزیون، رایانه و اینترنت، مفهوم کتاب به‌عنوان مهم‎ترین منبع اطلاعاتی را به چالش کشیدند. از سوی دیگر با ذخیره‌شدن اطلاعات یک کتاب در نوارهای صوتی و سی‌دی، تعریف کتاب به‌عنوان «مجموعه‌ای از کاغذهای چاپ‌شده یا دستنویس» نیز به چالش کشیده شده است.

برخی از ویژگی‌های کتاب‌های الکترونیکی که باعث شده است کاربرد آن‎ها گسترش یابد، عبارتند از:

  • آسانی انتقال در عین یکپارچگی مطالب.
  • انسجام مطالب و تنوع کاربرد.
  • تبادل بینابین مطالب با یکدیگر.
  • پشتیبانی از امکانات چند رسانه‎ای.
  • آسانی کار و اجرا.

این مزایا باعث گردیده که فروش تعداد کتاب‌های الکترونیکی از کتاب‌های چاپ شده کاغذی توسط سایت‌های معتبر وابسته به ناشرین بزرگ، به عنوان عرضه کننده کتاب در جهان پیشی بگیرند.