فرآیند داوری مقالات چقدر طول می کشد؟

نوشته شده توسط گلشید تولا on . Posted in مطالب

 

Capture67869

logo-armri

http://t.me/armri

 


به منظور پی بردن به میانگین زمان داوری تا پذیرش مقالات در مجلات, بهترین مسیر مراجعه به تاریخ های دریافت,اصلاح و پذیرش مقاله است که در غالب ژورنالها در درون متن مقاله قید می شود.پس با دقت در این تاریخ ها می توان زمان تقریبی فرآیند داوری را دریافت.
    ادیتورها معمولا مقالات بهتر را در الویت قرار می دهند.یعنی شما شاید دو مقاله را هم زمان و با سطوح علمی متفاوت در یک ژورنال معتبر سابمیت(ارسال) کنید, ولی ادیتور مقاله ی بهتر را زودتر به داوران ارسال می کند.

همچنین اعتبار نویسنده در تسریع فرآیند اعلام نظر ژورنال موثر است. قطعا افرادی که دارای اعتبار علمی بالاتر هستند و در آن ژورنال دارای مقاله می باشند و به ویژه داوری مقالاتی را در ژورنال مذکور انجام داده اند, در الویت قرار می گیرند. هرچند این الویت رسمی و قطعی نیست اما به هرحال از نطر روانی اثراتی را برجای می گذارد.