صفحه آرایی:

نوشته شده توسط گلشید تولا on . Posted in مطالب

print-layout

 

«صفحه آرایی» عبارت فارسی شده ی واژه ی انگلیسی «layout » است و به گرایشی در گرافیک گفته می شود که موضوع آن ایجاد روابط موزون و متناسب بصری بین عناصر نوشتاری، تصویری و فضاهای خالی یک صفحه است.

هدف اصلی صفحه آرا در نهایت نمایش و ترکیب عناصر در صفحه است به نحوی که مطالب بطور مستقیم و در جای مناسب خود قرار گیرند و درعین آسانی خوانش متن ها و تصاویر، مخاطب به دیدن و خواندن بیشتر ترغیب شود. از این رو طراحی یک صفحه نیاز به شناخت متن، شناخت مخاطب و همچنین رعایت تناسبات ترکیب بندی یک صفحه از کتاب یا مجله و روزنامه و...دارد.

بدین منظور موسسه آرمان پژوه حکیم , آماده ارائه خدمات در این زمینه , به طور حرفه ای و با قیمت مناسب می باشد.