مقایسه دقت سامانه مشابهت یاب در کشف مشابهت های مقالات علوم پزشکی فارسی با گوگل

نوشته شده توسط گلشید تولا on . Posted in مطالب

839861e9cd6fc8058c0a7c4f4c008a9d70567253

 یکی از این سامانه ها در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان . آموزش، سامانه مشابهت یاب است که با هدف تشخیص مشابهات در مقالات و پیشگیری از پلاجیاریسم ایجاد و راه اندازی گردیده است. به ویژه در هفته اخیر که دوبار (و درمدت کمتر از یکسال) موضوع پلاجیاریسم صورت گرفته از سوی محققان (متاسفانه) ایرانی  باعث صدمه به وجهه علمی ایران در دنیا گردیده است، موضوع پیشگیری سرقت ادبی اهمیت دو چندانی پیدا نموده است.

سامانه همتاجو یا مشابهت یاب به منظور پیدا نمودن مشابهات در مقالات فارسی و انگلیسی راه اندازی و بطور رایگان در دسترس عموم است. در بررسی سه مورد از مقالات منتشره فارسی در مجلات کشور در این سامانه جدید، متاسفانه دریافتیم که در هر سه مورد پاسخ اشتباه به کاربر ارایه گردید. امیداوریم با بیان این نقاط ضعف، مسوولین و دست اندرکاران این سامانه بتوانند به پوشش نقاط ضعف پرداخته و این پروژه عظیم ملی را به راه صحیح هدایت نمایند. داشتن یک سامانه مناسب و قوی و معتبر برای چک مقالات فارسی یکی از بهترین ابزارهای مبارزه با سرقت ادبی محسوب میگردد.

 

 

 

مقال اول از مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران:

http://tumj.tums.ac.ir/article-1-7987-fa.html

پس از بررسی در سامانه با عبارت “مورد مشابهی یافت نشد” مواجه گردیدیم که نتیجه اشتباهی میباشد. در حالیکه نتیجه جستجوی همان پاراگراف از مقاله در گوگل به راحتی مورد مشابهت را نشان میدهد. (لینک گوگل)

 source1-150x150yek

مقاله اول از مجله دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

results-hamtajoo-source1-150x150 do

نتیجه جستجوی مقاله اول در سامانه مذکور صحیح نیست

 


 

 

 

مقاله دوم از دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-6260-fa.html

پس از بررسی این مورد نیز در سامانه با عبارت “مورد مشابهی یافت شد” مواجه گردیدیم که البته نتیجه اشتباهی را به ما نشان میداد که مربوط به یک مجله از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه میباشد. در حالیکه نتیجه جستجوی همان پاراگراف از مقاله در گوگل به راحتی مورد مشابهت را نشان میدهد. (لینک گوگل)

source2-150x150 se

مقاله دوم از دانشگاه مازندران

 

 

result-source2--150x150 char

نتیجه نادرست از جستجوی مشابهت

 


 

 

 

مقاله سوم از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2544

پس از بررسی در سامانه با عبارت “مورد مشابهی یافت نشد” مواجه گردیدیم که نتیجه اشتباهی میباشد. در حالیکه نتیجه جستجوی همان پاراگراف از مقاله در گوگل به راحتی مورد مشابهت را نشان میدهد. (جستجوی گوگل)

 

source3-150x150 panj

مقاله سوم از دانشگاه اصفهان

 

 

results-source3-150x150 shish

نتیجه نادرست از جستجوی مقاله سوم