برگزاری کارگاه های توانمند سازی

موسسه آرمان پژوه حکیم مجری و برگزار کننده کارگا‌های مختلف توانمندسازی در موضوعات گوناگون زیر می‌باشد:

 • جستجوی علمی در پایگاه های پزشکی
 • نگارش پروپوزال
 • نگارش مقاله علمی
 • آموزش نرم افزار SPSS
 • آموزش نرم افزار SPSS پیشرفته
 • نگارش آکادمیک به زبان انگلیسی
 • آموزش اصول نگارش پایان نامه
 • آموزش نرم افزار Endnote و Mendely
 • مطالعات مروری نظام‌مند و متاآنالیز
 • کارگاه ثبت مقاله
 • مدیریت، سردبیری و داوری مقالات علمی
 • ISI، پایگاه های علمی و اعتبار سنجي مجلات
 • آشنایی با مبانی اپیدمیولوژی

     و ...