مقاله نویسی

نوشته شده توسط Super User on . Posted in صفحه اول

نگارش، ترجمه و ویراستاری مقالات فارسی و لاتین:

  • ترجمه مقالات فارسي به مقاله انگليسي وهمچنين اصلاح مقالات نوشته شده برای مجلات ISI و PubMed و Scopus
  • نگارش مقاله فارسي از داده‌هاي پژوهشي برای مجلات علمی پژوهشی
  • تهيه پوستر براساس متن مقاله ارسالي و ارسال فايل آن.
  • مشاوره آماری، تجزیه- تحلیل و رسم نمودارهای تخصصی
  • آناليز، تجزيه و تحليل داده‌هاي حاصل از انجام پژوهش در نرم افزار SPSS
  • رسم نمودارهای تخصصی
  • اعلام نتايج ازمونها و تفسیر داده‌ها
  • محاسبه قدرت تشخیصی آزمون‌ها
  • رسم جداول تخصصی
  • ورود داده‌ها به نرم افزار