خدمات پیش از چاپ

انجام مراحل زیر پیش از ارسال یک کتاب برای چاپ الزامی و گریزناپذیر است:

- حروفچینی
- ویرایش (ادبی و علمی)
- اسکن تصاویر (در صورت لزوم)
- طراحی و کشیدن جداول (در صورت وجود)
- صفحه آرایی
- غلط گیری
- طراحی جلد
- دریافت شابک
- دریافت فیپا (از کتابخانه ملی)
- دریافت مجوز چاپ (از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی)  
 
برای چاپ کتاب به صورت کاغذی یا دیجیتال لازم است متن کتاب گردآوری، حروفچینی و با نقوش و تصاویر و جداول مربوطه و مورد نیاز با ترکیبی زیبا و مطلوب در یک صفحه معین در کنار یکدیگر چیده شود (صفحه‌آرایی). همچنین علاوه بر طراحی صفحات داخل کتاب، جلد نیز باید طراحی شود. جلد یک کتاب مانند ویترین یک فروشگاه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و اگر یک جلد خوب طراحی شده باشد، توجه مخاطب و بینندگان را به موضوع و متن داخل کتاب جلب می‌نماید.
هدف اصلی از صفحه‌آرایی یا آرایش کتاب و کتاب‌آرایی و طراحی جلد، ایجاد انگیزه بیشتر برای خواندن، روانی در خواندن و ایجاد زیبایی، با بکارگیری اسباب دیداری قابل قبول و پسندیده است.
رعایت اصول و مبانی هنرهای تجسمی و توجه به تناسبات زیبایی شناسانه، برخورد صادقانه و به کار بستن ذوق می‌تواند چشم انداز یک کتاب را زیبا و دلنشین نماید.