خدمات آموزشی

موسسه آرمان پژوه حکیم، به منظور ارتقا و روزآمدی سطح علمی، افزايش كارايي و اثربخشي فعالیت‌های کارمندان ادارات مختلف و همچنین اعضای هیئت علمی و دانش آموختگان دانشگاه‌ها، مجری و برگزار کننده کارگاه‌های مختلف آموزشی و پژوهشی است.
دانشگاه‌ها، موسسات و ادارات متقاضی می‌توانند جهت استفاده از خدمات این موسسه و استادان مجرب ما در برگزاری کارگاه‌های مختلف آموزشی و پژوهشی با ما تماس بگیرند.