خدمات پژوهشی

در دنیای امروز پژوهش، نگارش مقاله علمی، انجام پژوهش‌های بالینی و پزشکی و انتشار نتایج آن، دغدغه بسیاری از دانش آموختگان دانشگاهی، دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها است. موسسه آرمان پژوه حکیم، به عنوان یک دستيار پژوهشي متخصص، ياور پژوهشگران در مراحل گوناگون پژوهش است.
انتخاب متدلوژی مناسب، نگارش صحیح پروپوزال پژوهشی و امور فنی مرتبط با آن، از جمله ثبت کارآزمایی بالینی و محاسبه صحیح حجم نمونه در مرحله انجام تحقیق، انجام آنالیز آماری صحیح و حرفه‌ای در مرحله تجزیه و تحلیل، نگارش و ویرایش علمی و ادبی مقاله تهیه شده و در نهایت انتخاب مجله مناسب برای ثبت (Submission) اموری دشوار و پیچیده هستند که بدون مشاوره صحیح انجام آنها اگرنه غیرممکن، اما بسیار سخت و وقت‌گیر شده است.
از اهداف موسسه آرمان پژوه حکیم، حمایت و پشتیبانی پژوهشگران جوان به منظور پیشبرد پژوهش‌های بالینی و در نهایت رشد علمی کشور است. اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه‌ها می‌توانند برای تهیه پروپوزال، اصلاح و داوری پروپوزال‌ها، نگارش گزارش پایان طرح، نگارش، ترجمه و ویراستاری مقالات علمی و همچنین پاسخ به داوری و آنالیز آماری در پژوهش‌های پایه و بالینی خود از خدمات موسسه ما بهره‌مند گردند.